EventsFotoen

NRW-Picknick zu Bonn

By 25. Mai 2023 No Comments

De 16. Mee ware mer eng éischt Kéier bei eis Kollege vun der Alesontia op hirt Grillfest agelueden. Vu 17 Auer un gouf et beim Auensee gutt Gegrills an natierlech och deen een oder anere Patt ze drénken. Wéi et du soulues däischter ginn ass, si mer zesumme weider gaangen.

Leave a Reply