Hei kritt dir een kléngen Androck vun den LSC Events iwwert d’Joer verdeelt. Am Wanter- , sou wéi am Summersemester hunn mir eis traditionell Events, wéi zum Beispill den Fräibéier am Kiez an den Beerpong Tournoi. Mir man och bei villen Events vun der ACEL mat: beim Student fir 1 Dag, der Foire de l’Etudiant, dem Tournoi de Noël an um Studentebal deelen mir eis een Stand mam LSM-Lëtzebuerger Studenten zu München.

Leave a Reply