Nodeems den LSC seng souverän Victoire am Clash of Comptoirs vun der ACEL – de Studentevertrieder gefeiert huet, hunn mir et rem zesummen mat eisen münchner Kollegen, dem LSM, op eisem Stand um Studentebal 2019 kraachen gelooss. Bei den Münchner gouf et hieren klasseschen „Blue Seppl Shot“ an bei eis konnt een wéi gewinnt, een leckeren Gin Tonic genéißen.
Mir freen eis schon op déi nächst Editioun an hoffen, dir hat genau sou vill Spaß wei mir!

Hei nachemol eisen Video fir den „Clash of Comptoirs“

Leave a Reply